Instruktion för Legalett Grundvärme.

Uppvärmning sker i huvudsak med värme från grundplattan.
Finns kompletterande värmetillförsel tex. radiatorer eller luftvärme skall temperaturinställningen
för dessa vara lägre än för golvvärmen.

Inställning av termostatventil för Grundvärmen:
Termostatratten intälles så att önskad rumstemperatur erhålles.
Rattens skala 1-2-3-4-5 motsvarar ca 12-15-18-21-24 grader C.

Pga plattans värmetröghet skall temperaturändringar ske med 1-2 dygns mellanrum

Obs! Tillfälliga temperaturnedsättningar i plattan tex. 1 veckas bortavaro bör undvikas.
Endast vid service får elektriciteten stängas av.

Värmeaggregatet är försett med fläkt som styrs av en termostat vars givare känner av vattnets
framledningstemperatur. Då framledningstemperaturen är lägre än 30 grader C är fläkten ej i drift.

Aggregatet fodrar ingen service förutom periodisk funktionskontroll.

Här finns en funktionsbeskrivning för systemet: legalett IVG 5000 T.pdf

 

Tillbaka till startsidan