Uppdaterad 2017-01-03

Statistik från Tekniska Verken
Mängd insamlat återvinningsmaterial per hushåll  juni 2016 - nov 2016


Fastighetsnära återvinningsservice
 
Adress Tidningar Glas Kartong Metall Plast
Tallholmsvägen 15-113 43,3 kg 21,9 kg 17,1 kg 1,5 kg   
8,2 kg
 
Linköping* 30,2 kg 14,7 kg 13,5 kg 1,5 kg
5,5 kg
 
Mängd insamlat återvinningsmaterial. 2 162 kg 1 097 kg 853 kg 76,5 kg 412 kg

 * Avser genomsnitt/hushåll under en 6 månaders period, statistik baserad på samtliga Tekniska Verkens kunder.

 


El-avfall
 
Adress Lysrör Elskrot Glödlampor Lågenergilampor Småbatterier
Tallholmsvägen 15-113  92 st 87 kg 64 st 64 st
12 kg
 

 

Tillbaka till startsidan